Brexit – Prequel

Brexit i co dalej. Wielka Brytania jest drugim najważniejszym rynkiem dla polskich ex porterów, a roczna wartość polskiego exportu do Wielkiej Brytanii sięga 53 mld złotych. Oznacza to, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało wpływ nie tylko na sytuację Polaków mieszkających na Wyspach lecz również na sytuację krajowych przedsiębiorców (Nie można także zapominać o przedsiębiorcach, dla których sposobem na optymalizację podatkową było przeniesienie firm do Wielkiej Brytanii). Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr
Tagi:

Czy nowe brytyjskie przepisy pomogą małym dostawcom?

W dniu 31 stycznia 2017 r.  ministerstwo gospodarki (Department for Business, Energy and Industrial Strategy) rządu Zjednoczonego Królestwa opublikowało propozycje nowych przepisów –Reporting on Payment Practices and Performance Regulations 2017 oraz the Limited Liability Partnerships (Reporting on Payment Practices and Performance) Regulations 2017, które mają nakładać na dużych przedsiębiorców obowiązek przesyłania  raportów o przyjętej u danego przedsiębiorcy polityce (lub istniejącej praktyce, jeżeli nie została przyjęta w formalny sposób) dotyczącej regulowania płatności na rzecz kontrahentów dostarczających mu towarów lub świadczących usługi na jego rzecz. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Prawa konsumentów w Wielkiej Brytanii – ustawowe definicje

Consumer Rights Act 2015 określa prawa konsumenta (consumer) wobec  sprzedawcy (trader)  gdy nabyty towar, usługa czy też treść cyfrowa (aplikacja) są niezgodne z umową (not conforming to contract).

Wyboldowane pojęcia wymagają dodatkowego wyjaśnienia, pomimo, że co najmniej dwa z nich – konsument i  sprzedawca mogą wydawać się jasne,  bowiem angielskie prawo (ww. ustawa i precedensy) nadaje im znaczenie szersze niż to przyjmowane potocznie. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Nowe przepisy o postępowaniu dotyczącym angielskiej upadłości

W dniu 6 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie Insolvency Rules 2016 – nowe przepisy regulujące postępowania sądowe związane z niewypłacalnością  osób prawnych i osób fizycznych, a więc nie tylko postępowań upadłościowych ale i  restrukturyzacyjnych (administration czy IVA).  Insolvency Rules 2016 – akt wykonawczy (statutory instrument) do Insolvency Act 1986 odnosi się do strony „technicznej” ww. postępowań tj. określa w jaki sposób toczy się postępowanie z udziałem upadłego, wierzycieli oraz organów odpowiedzialnych za prowadzenie danego postępowania, w tym postępowanie przed sądem. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Dzieje się w angielskim prawie

Zastój, spowodowany brakiem czasu, zapanował ostatnio na moim blogu. Jednocześnie, wrażenie bezruchu może być potęgowane poprzez fakt, iż rzadko na blogu pojawiają się wpisy odnoszące się do bieżących zmian w angielskim prawie. Tak się bowiem stało, że skupiając się na wyjaśnianiu podstawowych instytucji angielskiego prawa zaniedbałem relacjonowanie takim zmian. W rezultacie, blog u śledzących go może kształtować bardzo statyczny obraz angielskiego prawa.

Taki obraz jednakże jest daleki od prawdy. Miniony rok przyniósł wiele zmian w angielskim prawie, tak wskutek ustaw przyjętych przez brytyjski parlament jak i orzeczeń prezentujących nowe spojrzenie na instytucje, co do których, jak się wydawało do tej chwili, stanowisko wyrażone w precedensach sądowych było utrwalone. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr