Prawa konsumentów w Wielkiej Brytanii – wprowadzenie

Konsument jest co do zasady słabszą stroną transakcji sprzedaży. Nie posiadając (z reguły) fachowej wiedzy na temat produktu, który chce nabyć, musi polegać na informacjach przekazywanych mu przez sprzedawcę, zainteresowanego sprzedażą towaru w możliwie największej ilości. Jednocześnie konsument nie zawsze może ocenić jakość nabywanej rzeczy, bowiem wada może być ukryta i ujawnić się dopiero w trakcie użytkowania produktu (spożywania żywności). Mając powyższe na uwadze w angielskim prawie (implementując postanowienia europejskiej dyrektywy) uregulowano uprawnienia konsumenta wobec przedsiębiorcy, od którego nabył on  towar. Uprawnienia te zostały określone w Consumer Rights Act 2015, która to ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2015 r. Ustawa odrębnie określa uprawnienia związane z nabyciem rzeczy ruchomych, usług oraz treści (w tym aplikacji) elektronicznych. Jak sądzę tematyka prawa ochrony konsumentów budzi zainteresowanie zarówno samych konsumentów jak i przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii, w szczególności prowadzących działalność handlową. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Dostawy żywności do Irlandii – irlandzki Groceries Code

W Irlandii dopiero w tym roku wprowadzono regulacje mające chronić dostawców przed nieuczciwym nadużywaniem przez sieci handlowe ich silnej pozycji negocjacyjnej. Regulacje Consumer Protection Act 2007 (Grocery Goods Undertakings) Regulations 2016 weszły w życie z dniem 30 maja 2016 r. Przyjęty w irlandzkim prawie model ochrony dostawców nosi wiele podobieństw do angielskiego odpowiednika, ale są też istotne różnice. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Groceries Code – dokument ważny dla dostawców supermarketów w Wielkiej Brytanii

Z roku na rok eksport polskiej żywności do Wielkiej Brytanii rośnie. Obecnie jego wartość przekracza 1,5 mld euro rocznie. Polską żywność na Wyspach można znaleźć nie tylko w sklepach prowadzonych przez Polaków, ale także we wszystkich liczących się sieciach handlowych. Dla tych, którzy starają się o ty by zostać dostawcą angielskiego supermarketu mam dobrą wiadomość – angielskie prawo oferuje im dodatkowy instrument w walce z nieuczciwymi praktykami dużych sieci handlowych, w szczególności wyznaczając ramy dla warunków dostaw. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Moc słowa czyli ustna zmiana angielskiej umowy

Precedensy sądowe z zakresu angielskiego prawa umów ukazują jaką moc mogą mieć słowa. Oczywiście dopuszczalność zawarcia umowy w formie ustnej (o czym pisałem całkiem niedawno) nie jest niczym niezwykłym, bowiem również polskie prawo dopuszcza taką formę umowy. Angielskie prawo jednakże nadaje słowom większe znaczenie o czym świadczą specyficzne dla niego instytucje jak promissory estoppel czy priprietary estoppel bądź też możliwość zmiany umowy spółki bez zachowania formy pisemnej.

Niemniej od niedawna można powiedzieć, że słowa mogą być silniejsze niż umowa na piśmie. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr

Kary umowne w prawie irlandzkim

Równowaga pomiędzy prawem angielskim i irlandzkim na blogu wymaga abym również opisał stanowisko irlandzkiego prawa względem kar umownych, którym poświęciłem poprzedni wpis. Wpis ten mógłbym zawrzeć w jednym zdaniu – kary umowne (penalty clause) w świetle  irlandzkiego prawa umów są nieważne, natomiast skuteczne będzie ustalenie zryczałtowanego odszkodowania umownego. Czytaj dalej »

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr